ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ (ΠΡΟΠΑΝΙΟ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ-ΟΞΥΓΟΝΟΥ) Νο70

Πίεση οξυγόνου : 1 bar
Πίεση Ασετυλίνης :0,15 bar
Κατανάλωση Οξυγόνου :180 l/h
Κατανάλωση Ασετυλίνης :90 l/h
BRAND

YILDIZ

Shopping Cart