ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ (ΣΑΛΜΟΣ)

Σύνδεση φυσικού αερίου :G 3/8
Σύνδεση οξυγόνου :G 1/4
Συγκόλληση. Att. Μέγεθος σύνδεσης :Ø 16 χλστ
BRAND

YILDIZ

Shopping Cart