ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΡΓΟΥ 5140S

Ροή εξόδου αερίου :0-22,5 l/ημέρα
Πίεση εισόδου αερίου : 0-230 bar
Σύνδεση εξόδου αερίου :G 1/4”
Σύνδεση εισόδου αερίου :G 5/8”
Τύπος αερίου :Αργόν
BRAND

YILDIZ

Shopping Cart