ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΖΩΤΟΥ 5430

Σύνδεση εισόδου αερίου :G 5/8” Έξω
Σύνδεση εξόδου αερίου :G 3/8”
Πίεση εισόδου αερίου : 0-230 bar
Πίεση εξόδου αερίου :0-4 bar
Qmax :40 m3/h
BRAND

YILDIZ

Shopping Cart