ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΠΙΕΣΗΣ 0-200 Bar

Σύνδεση :G 1/4”
Εξωτερική διάμετρος :Ø 63
Χρήση πίεσης : 0-150 bar
Πίεση μανόμετρου : 0-200 bar
BRAND

YILDIZ

Shopping Cart