ΟΞΥΓΟΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

Συγκόλληση, κοπή και επικάλυψη : Το οξυγόνο σε συνδυασμό με την ασετυλίνη χρησιμοποιείται για να αυξήσει τις ιδιότητες της φλόγας σε πυρσούς φλόγας και σε καυστήρες (θερμοκρασία φλόγας, ειδική ισχύς παρεχόμενης φλόγας). Το οξυγόνο χρησιμοποιείται επίσης για την προστασία της κοπής των ανθρακούχων χαλύβων.

Οι φιάλες φέρουν όλες τις πιστοποιήσεις για εμφιάλωση, σε όλα τα εμφιαλωτήρια της Ελλάδας.

Το οξυγόνο, [Ο2], είναι άχρωμο, άοσμο , άγευστο , αέριο χημικό στοιχείο που, αν και μη έφλεκτο, η παρουσία του είναι απαραίτητη για την καύση . Διατίθεται σε χαλύβδινες φιάλες υπό πίεση, σε μεγέθη που ποικίλουν από 5 λίτρα έως και 50 λίτρα καθώς και σε συστοιχίες 9 και 12 φιαλών, ενώ οι συνήθεις χρήσεις του αφορούν την επίτευξη μεγάλων θερμοκρασιών, με καύση σε ειδικές συσκευές μείγματος οξυγόνου με Προπάνιο ή ασετιλίνη. Οι ψηλές αυτές θερμοκρασίες βρίσκουν εφαρμογή στη συγκόλληση, κοπή και τήξη των μετάλλων.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

BUSE GAS

Shopping Cart