ΜΠΕΚ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ Νο5 (6-9mm)

21,50 

6-9mm

Τιμή θερμότητας :26440 kj/h
Κατανάλωση Ακετυλενίου :210 l/h
Πίεση Ακετυλενίου :0,30 bar
Κατανάλωση αερίου οξυγόνου :180 l/h
Πίεση οξυγόνου : 2,5 bar
Ικανότητα συγκόλλησης :6-9 mm
BRAND

YILDIZ

Shopping Cart