ΜΠΕΚ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ Νο4 (4-6mm)

18,50 

4-6mm

Τιμή θερμότητας :21718 kj/h
Κατανάλωση Αερίου Ακετυλενίου : 150 l/h
Πίεση Ακετυλενίου :0,25 bar
Κατανάλωση αερίου οξυγόνου :120 l/h
Πίεση οξυγόνου : 2,5 bar
Ικανότητα συγκόλλησης :4-6 mm
BRAND

YILDIZ

Shopping Cart