ΜΠΕΚ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ Νο3 (2-4mm)

18,50 

2-4mm

Τιμή θερμότητας :14164 kj/h
Κατανάλωση Αερίου Ακετυλενίου :90 l/h
Πίεση Ακετυλενίου :0,25 bar
Κατανάλωση αερίου οξυγόνου : 110 l/h
Πίεση οξυγόνου : 2,5 bar
Ικανότητα συγκόλλησης :2-4 mm
BRAND

YILDIZ

Shopping Cart