ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ (22mm)

Μέγεθος σύνδεσης κορμού :M 14×1
Τιμή θερμότητας :15600 kj/h
Κατανάλωση αερίου (p=1,5 bar) : 310 g/h
BRAND

YILDIZ

Shopping Cart