Αργόν 5.0

To Αργόν Υψηλής Καθαρότητας ή αλλιώς Αργόν 5.0 είναι ένα άχρωμο, άοσμο ευγενές αέριο, σε πεπιεσμένη μορφή, βαρύτερο από τον αέρα. Θεωρείται το πλέον κατάλληλο για συγκόλληση λεπτών προφίλ, καθώς δεν παράγει πολύ ρευστή συγκέντρωση συγκόλλησης.

To Αργόν Υψηλής Καθαρότητας ή αλλιώς Αργόν 5.0 είναι ένα άχρωμο, άοσμο ευγενές αέριο, σε πεπιεσμένη μορφή, βαρύτερο από τον αέρα. Θεωρείται το πλέον κατάλληλο για συγκόλληση λεπτών προφίλ, καθώς δεν παράγει πολύ ρευστή συγκέντρωση συγκόλλησης.

Λόγω της προσαρμοστικότητας του είναι το πλέον δημοφιλές αέριο και μία εξαιρετική επιλογή για συγκολλήσεις TIG και MIG σε σιδηρούχα υλικά καθώς και «ευαίσθητα» υλικά όπως τιτάνιο, νιόβιο, βολφράμιο.

Διατίθεται σε χαλύβδινες φιάλες υπό πίεση των 50 lt και 40 lt

Shopping Cart