ΑΖΩΤΟ

Το άζωτο (N2) είναι  άχρωμο, άοσμο, άγευστο και σχετικά αδρανές υπό κανονικές συνθήκες. Η λέξη άζωτο προέρχεται ετυμολογικά από τις λέξεις «α-» (στερητικό) και «ζωή». Έχει την έννοια ότι δεν υποστηρίζει τη ζωή, όπως το οξυγόνο. Είναι το πιο διαδεδομένο χημικό στοιχείο του ατμοσφαιρικού αέρα της Γης, αποτελώντας το 78% του όγκου του και απαραίτητο συστατικό όλων των ζωντανών οργανισμών. Μερικές από τις βασικές εφαρμογές που βρίσκει η χρήση του φαίνονται παρακάτω.

Το αέριο άζωτο χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα τρόφιμα για να αποτρέψει την οξείδωση ή την ανάπτυξη μικροοργανισμών αδρανοποιώντας την ατμόσφαιρα, στη πλήρωση ελαστικών καθώς και σε άλλες βιομηχανικές χρήσεις.

Οι φιάλες φέρουν όλες τις πιστοποιήσεις για εμφιάλωση, σε όλα τα εμφιαλωτήρια της Ελλάδας.

Το άζωτο ( Ν2) είναι αέριο, άχρωμο, άοσμο, άγευστο, ελαφρότερο του αέρα. Διαλύεται ελάχιστα στο νερό, δεν είναι δηλητηριώδες, αλλά ασφυκτικό. Εξαιτίας της αδράνειάς του, το αέριο άζωτο χρησιμοποιείται ευρέως από τη χημική βιομηχανία ως αδρανές «κάλυμμα» για την προστασία μίας ουσίας από ανεπιθύμητη επαφή με το οξυγόνο και την υγρασία. Έτσι, χρησιμοποιείται για τη διατήρηση τροφών, ως ασφαλές κάλυμμα υγρών εκρηκτικών, στην παραγωγή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και ανοξείδωτου χάλυβα.
Η χαμηλή θερμοκρασία και η αδράνεια του αζώτου στην υγρή κατάσταση, το καθιστά κατάλληλο ως ψυκτικό για μια πλειάδα χρήσεων όπως για τη μεταφορά τροφίμων και άλλων προϊόντων, για τα οποία υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης τους, για τη διατήρηση βιολογικών δειγμάτων, αίματος και αναπαραγωγικών κυττάρων (σπέρματος και ωαρίων), στην έρευνα στον τομέα της κρυογονικής και άλλα. Σε αέρια μορφή διατίθεται σε χαλύβδινες φιάλες υπό πίεση σε μεγέθη που ποικίλουν από 5 λίτρα έως και 50 λίτρα καθώς και σε συστοιχίες 9 και 12 φιαλών, ενώ στην υγρή του μορφή φυλάσσεται σε ειδικά κάνιστρα ή ακόμα και δεξαμενές διαφόρων μεγεθών.

Shopping Cart