Ήλιον

Το ήλιο (he) είναι άχρωμο, άοσμο, άγευστο, μη τοξικό, ιδανικό, μονοατομικό αέριο. Η πιο γνωστή χρήση του είναι ως ανυψωτικό, στην πλήρωση αερόπλοιων και μπαλονιών καθώς είναι ελαφρύτερο από τον αέρα. Αυτή η διαφορά  στην πυκνότητα δημιουργεί  δύναμη άνωσης που το αναγκάζει να κινηθεί προς τα πάνω και το καθιστά το ιδανικό  αέριο  για την πλήρωση μπαλονιών σε παιδικά πάρτι και άλλες  εκδηλώσεις! Χρησιμοποιείται επίσης για την δημιουργία αδρανούς ατμόσφαιρας και της αποφυγής οξείδωσης κατά την κόληση μετάλλων όπως το αλουμίνιο, το ανοξειδωτο, ο χαλκός και κράματα μαγνησίου.

Οι φιάλες φέρουν όλες τις πιστοποιήσεις για εμφιάλωση, σε όλα τα εμφιαλωτήρια της Ελλάδας.

Το Ήλιο (he) είναι άχρωμο, άοσμο, άγευστο, μη τοξικό, ιδανικό, μονοατομικό αέριο. Η πιο γνωστή χρήση του είναι ως ανυψωτικό, στην πλήρωση αερόπλοιων και μπαλονιών καθώς είναι ελαφρύτερο από τον αέρα. Η κύρια, όμως, χρήση είναι ως κρυογενικό ρευστό για την ψύξη σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες διάφορων μετάλλων ή άλλων υλικών ενώ λόγω της πολύ μικρής διαλυτότητάς του στο νερό, χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο του αζώτου σε συνθετικό αέρα αναπνευστικών συσκευών για μεγάλα βάθη. Διατίθεται σε χαλύβδινες φιάλες υπό πίεση, σε μεγέθη που ποικίλουν από 5 λίτρα έως και 50 λίτρα.

Shopping Cart