Ήλιον 5.0

Το υψηλού βαθμού καθαρότητας ‘Ηλιον (He 5.0) χρησιμοποιείται ευρέως για αέρια χρωματογραφία, φασματομετρία μάζας και ειδικές εργαστηριακές έρευνες όπου είναι απαραίτητη η χρήση αερίων Υψηλής καθαρότητας.

Το υψηλού βαθμού καθαρότητας ‘Ηλιον (He 5.0) χρησιμοποιείται ευρέως για αέρια χρωματογραφία, φασματομετρία μάζας και ειδικές εργαστηριακές έρευνες όπου είναι απαραίτητη η χρήση αερίων Υψηλής καθαρότητας. Χρησιμοποιείται επίσης για μετεωρολογικά μπαλόνια και αερόστατα.

Διατίθενται σε χαλύβδινες φιάλες υπό πίεση χωρητικότητας 50lt και 40lt.

Shopping Cart